ติดต่อสอบถาม : 097-193-4477

บริการสำรวจเพื่อการออกแบบและก่อสร้างอาคาร

1. การสำรวจเพื่อการออกแบบ
1.1) ขอบเขตของพื้นที่และระดับความสูงของพื้นที่
1.2) ถนน ขอบถนนและผิวจราจรเป็นการสำรวจสภาพเส้นทางเข้าออกโครงการ
1.3) สิ่งสาธารณูปโภค เช่น ท่อประปา , สายไฟฟ้า , ท่อระบายน้าทิ้ง , เพื่อสำหรับใช้งานในระหว่างการก่อสร้าง

2. การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง
2.1) สำรวจสภาพของตึกที่อยู่ใกล้ เช่น ลักษณะ ของโครงสร้าง ซึ่งอาจจะได้รับความเสียหายในขณะที่ทำการก่อสร้าง เช่น การตอกเข็ม
2.2) ค่าระดับของสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่แล้วนั้น รวมทั้งสิ่งสาธารณูปโภค และลักษณะของผิวจราจร
2.3) การกำหนดระยะและหมุดควบคุม ต่างๆ เช่น Base lines, Offset และหมุด BM โดยอ้างอิงจากแบบก่อสร้างที่ได้ทำการออกแบบ
2.4) หลังจากทำการกำหนดระยะและหมุดควบคุมต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อย จึงเริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารต่อไป


บริการรับประมาณราคา

1. จัดทำ B.O.Q , ถอดแบบ เพื่อยื่นกู้ธนาคาร สำหรับท่านที่ต้องการทราบต้นทุนงานก่อสร้าง และต้องการ B.O.Q. ให้กับทางธนาคาร
2. จัดทำ B.O.Q , ถอดแบบ เพื่องานก่อสร้าง และประมูลงาน
- รับประมาณราคาปรับปรุง, ต่อเติมบ้าน อาคารต่างๆ
- รับประมาณราคากลาง เพื่อการก่อสร้าง
- รับประมาณราคา ถอดปริมาณงานและวัสดุ งานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม
- ประมาณราคา เพื่อประมูลงาน จัดทำ B.O.Q สำหรับยื่นซองประกวดราคา

* หมวดงานใน B.O.Q
- งานโครงสร้าง
- งานสถาปัตยกรรม
- งานระบบไฟฟ้า, ระบบสื่อสาร
- งานระบบสุขาภิบาล
- งานระบบระบายอากาศ
- งานระบบป้องกันอัคคีภัย
**ราคานี้อาจจะเปลี่ยนแปลงตามลักษณะอาคาร และพื้นที่การใช้งานตามแบบที่ทางเจ้าของงานต้องการ
**ราคาขึ้นอยู่กับแบบและพื้นที่ใช้งาน และลักษณะของอาคารแต่ละประเภท ตลอดจนงานโครงสร้างใต้ดิน อาจจะส่งผลต่การเปลี่ยนแปลงราคางานออกแบบ

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ

1. ไฟล์ Excel ส่งทาง email ของลูกค้า โดยลูกค้าสามารถปรับแก้ราคาวัสดุและค่าแรงได้ตามความเหมาะสม

2. รายการวัสดุและค่าแรงงานที่ใช้ในการก่อสร้าง ประกอบด้วย

2.1 งานฐานราก
- งานขุดดินและกลบดินฐานราก
- งานตอกเสาเข็ม
- งานวัสดุรองก้นฐานราก
- งานคอนกรีตหยาบรองก้นฐานราก
- งานทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม

2.2 งานโครงสร้าง ค.ส.ล.
- งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ใต้ระดับดินประกอบด้วย ฐานราก, ตอม่อคานยึดฐานราก, คานคอดิน งานไม้แบบ
- งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นต่างๆประกอบด้วย พื้น, คาน, เสา, บันได งานไม้แบบ
- งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ระดับหลังคาประกอบด้วย พื้นดาดฟ้า, คานเสารับโครงหลังคา งานไม้แบบ น้ำยากันซึมผสมคอนกรีต

2.3 งานหลังคา
- งานโครงหลังคา โครงหลังคาไม้ ,โครงหลังคาเหล็ก
- งานมุงหลังคา วัสดุมุงหลังคาและอุปกรณ์

2.4 งานฝ้าเพดานและเพดาน
- งานฝ้าเพดานคอนกรีต
- งานฝ้าเพดานฉาบปูนเรียบ
- งานฝ้าเพดานวัสดุแผ่นและเคร่าไม้

2.5 งานผนัง
- งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ ผนังก่ออิฐมอญ , ผนังก่ออิฐบล็อก , ผนังก่ออิฐมวลเบา
- งานผนังคอนกรีตฉาบเรียบ

2.6 งานตกแต่งผิว
- งานตกแต่งผิวหนัง กรุไม้ , กรุหินเทียม, บัวเชิงผนัง
- งานตกแต่งผิวพื้น ปูพื้นไม้, ปูกระเบื้อง, คอนกรีตปาดเรียบขัดมัน

2.7 งานประตู ,หน้าต่าง
- ประตูไม้ ,ประตูเหล็ก , ประตูอลูมิเนียม , กระจกพร้อมวงกบและอุปกรณ์
- หน้าต่างไม้ ,หน้าต่างอลูมิเนียม ,กระจกพร้อมวงกบและอุปกรณ์

2.8 งานลูกกรงและราวลูกกรง
- งานลูกกรงและราวบันได
- งานลูกกรงและราวลูกกรงทั่วไป

2.9 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง
- งานระบบท่อประปา
- งานระบบท่อระบายน้ำ
- งานระบบระบายและกำจัดของเสีย
- งานดับเพลิง

2.10 งานระบบไฟฟ้า
- งานไฟฟ้ากำลัง
- งานไฟฟ้าแสงสว่าง
- งานระบบสื่อสารติดต่อภายใน – ภายนอก

2.11 งานทาสี
- งานทาสีภายนอกอาคาร
- งานทาสีภายในอาคาร

2.12 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

2.13 งานลิฟต์และทางเลื่อนต่างๆ