บริการของเรา

ออกแบบ
งานออกแบบ

1.บริการออกแบบบ้าน ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ อาคารพักอาศัย ห้างสรรพสินค้า อาคารจอดรถ คลังสินค้าและโรงงานต่างๆ
2. บริการเขียนแบบ Auto CAD และภาพ Perspective

ที่ปรึกษา และบริหารโครงการ
ที่ปรึกษา และบริหารโครงการ

1.บริหารโครงการเพื่อการก่อสร้างที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน งานเสร็จตามเวลาที่กำหนด และค่าก่อสร้างอยู่ในงบประมาณที่กำหนดไว้
2.การควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อนำพาโครงการก่อสร้างไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยช่วยให้งานก่อสร้างดำเนินไปภายใต้มาตรฐาน ลดปัญหาความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการก่อสร้าง

สำรวจ และประมาณราคา
สำรวจ และประมาณราคา

1.บริการสำรวจ และวางผังโครงการ
2. บริการประมาณราคา (ถอดปริมาณ, จัดทำ BOQ)
3.รับทำแบบ SHOP DRAWING, แบบ AS BUILT และ BAR CUT LIST

ตรวจรับบ้าน
ตรวจรับบ้าน

Promotion สำหรับลูกค้าย่านฝั่งธนฯ รับส่วนลดค่าตรวจบ้านหลังละ 500 บาท

64 Associates

ก่อตั้งโดยการรวมกลุ่มของเพื่อนวิศวกรและสถาปนิกที่มีประสบการณ์การทำงานกว่า 10 ปี มีความรู้ ความสามารถ วิสัยทัศน์ดี แนวคิด วิธีการ ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกัน เพื่อให้บริการทางด้านวิศวกรรม งานออกแบบ งานที่ปรึกษา บริหารโครงการควบคุมงาน และงานตรวจสอบต่างๆ ตามหลักวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมืออาชีพ เพื่อให้งานทุกอย่างออกมามีคุณภาพ ประหยัด ปลอดภัย และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างดีที่สุด ทั้งนี้ยังมีบริการให้คำปรึกษาด้านงานก่อสร้าง ด้วยความเต็มใจ และจริงใจอย่างมืออาชีพ